Management

Zvýšení produktivity práce v oblasti managementu a obchodu dosahujeme pomocí metody kritického myšlení. Najdeme úzké body a navrhneme řešení. Specializací jsou obchodní procesy

V bodech lze vytyčit následující osnovu spolupráce:

  • Analýza stávajícího stavu ve vaší společnosti (jedinců, týmů, oddělení, ...)
  • Náslechy a pozorování účastníků
  • Popis současného stavu, silných a slabých stránek
  • Audit stávajícího stavu a návrhy řešení
  • Návrh cílů a použitých metod
  • Individuálně vypracované školení
  • Individuální postup k jednotlivcům
  • Měření cílů a korekce cest
  • Dosažení vytyčených cílů
  • Zpětná vazba a zmražení nových cílů jako nového standardu