Obchod

Specializujeme se od samotného počátku na obchod a jeho specifika. Škála nabízených služeb v obchodě je velmi široká. Zaměřujeme se na tyto činnosti:

Oblast obchodních týmů

  • Stavba obchodního týmu
  • Rozšíření obchodního týmu
  • Zavedení změny

Oblast individuálních jednání

V této oblasti naší nabídky můžete využít služeb profesionálního vyjednavače, který Vás zastoupí a sleduje Vaše zájmy. Využijete našich služeb v případě, kdy nemáte obchodní oddělení nebo úkol je prostě nevhodný pro svěření vlastním zaměstnancům. Častým požadavkem je zastoupení ve skupině, kde sledují různé strany různé zájmy a jednání trvají delší časové období. Nebo zastoupení na jednáních, na kterých padají příliš důvěrné informace, které mohou být příliš rizikové, pokud by unikly dovnitř/vně společnosti dříve, než je management strategicky uvolní. Podobně tak můžete využít našich služeb pro pokusy o navázání jednání a zjištění vhodnosti „půdy“ pro další vyjednávání, či zjištění předběžného názoru na věc u druhé strany.

Koordinace, Moderace, Řešení sporů

V této oblasti nabízíme zajištění a kompletní koordinaci časově a organizačně náročnějších jednání. Není podstatné zda je jednání náročné pro svůj počet účastníků či pro jejich různé postoje a názory na jednu věc. Dokážeme pro Vás dovést k jednacímu stolu lidi, které potřebujete a dokážeme jim profesionálně prezentovat a vysvětlit Vaši myšlenku.