Školení

Cílem služeb v této oblasti je poskytnout zákazníkovi individuální a zcela měřitelné služby vedoucí ke zvýšení produktivity práce. Základem je dokonalé seznámení s prostředím u klienta a s výkony jednotlivců. Po zmapování situace následuje zpráva o současném stavu se zaměřením na měřitelné oblasti a návrh cílů. Po odsouhlasení cílů Vám vypracujeme specializované školení s konkrétním zaměřením na Vaše potřeby a rozeběhneme program dosažení cílového stavu.

V rámci školení provádíme samozřejmě i typová školení zaměřená na tato témata:

  • Komunikační dovednosti
  • Prodejní dovednosti
  • Práce s časem
  • Pozitivní motivace
  • Motivace sebe a ostatních
  • Otázky a komunikace
  • Telemarketing
  • Manažerské dovednosti
  • Styly vedení týmů
  • Koučing atd...